Subject: Ageing

TABLE OF CONTENT

POETRY edit. by Piotr Kasperowicz:

Jacek Masłowski †

Alicja Cyran

Adam H. A. Michniewicz

Michał Wroński

Anna Zielazny

Zdzisława Górska

Ewa Jakubek

Ewa Sonnenberg

Magdalena Zawadzka

Nina Jaśnikowska

PROSE edit. by Łucja Lange:

Kamila Modrzyńska

Piotr Burakowski

Adam H. A. Michniewicz

Anna Rybkowska

Marta Jakubek

GALLERY:

Gimesi András Gime + Syporca Whandal

Paweł Kwiatkowski

Anna Płońska

Marta Łącka

Adam Topolski

Grażyna Ambrożek

Łucja Lange

Magdalena Irla

Paweł TOTORO Adamiec

PRESENTATIONS:

Jakub Żeligowski

EDITOR: Łucja Lange

PROOF-READING: Ed

TRANSLATIONS: Zofia Piwowarska, Łucja Lange

TEXTS: Piotr Kasperowicz, Łucja Lange

VISUALS: Łucja Lange

PDF FILE TO DOWNLOAD

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.